Polityka Prywatności

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na stronie http://katering.subway42736.pl. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Subway w Magnolia Park. Subway w Magnolia Park ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Subway w Magnolia Park przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Subway w Magnolia Park przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

 Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

  • Imię i nazwisko
  • Dane adresowe
  • Dane kontaktowe
  • Zamówienie
  • Dane dotyczące płatności
  • Komentarze (jeśli dotyczy)

Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat nowych restauracji (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy odpisaniu na e-mail subway.magnolia.wroclaw@gmail.com, że Państwo nie chcą otrzymywać takich informacji.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

  • Imię i nazwisko
  • Dane kontaktowe
  • Kod pocztowy

Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Subway w Magnolia park (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Subway w Magnolia Park (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.